duża rodzina

duża rodzina

forum dla rodzin wielodzietnych i sympatyków
duża rodzina
Obecny czas: 18 Paź 2019, 04:15

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 14 posty(ów) ] 
Autor Wiadomość
 Temat postu: Dysleksja
PostWysłany: 16 Mar 2009, 03:52 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Co to jest dysleksja?
Definicja

Dysleksja rozwojowa to specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci o prawidłowym rozwoju umysłowym. Spowodowane są zaburzeniami niektórych funkcji poznawczych (głównie językowych) i motorycznych oraz ich integracji, uwarunkowanymi nieprawidłowym funkcjonowaniem centralnego układu nerwowego.
Terminologia

Najczęściej stosuje się termin "dysleksja rozwojowa" dla określenia specyficznych trudności w uczeniu się czytania i pisania. Wyróżnia się następujące postaci trudności:
dysleksja - trudności w czytaniu,
dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne),
dysgrafia - niski poziom graficzny pisma (brzydkie pismo)
Przyczyny

Zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych (spostrzegania wzrokowego, słuchowego, motoryki) i ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej), funkcji językowych, pamięci (wzrokowej, słuchowej, ruchowej), lateralizacji, orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.
Etiologia

Uwarunkowania tych zaburzeń są wielorakie (polietiologia). Wskazuje się na dziedziczność, mikrouszkodzenia centralnego układu nerwowego (z okresu ciąży i porodu o nieprawidłowym przebiegu, wczesnego dzieciństwa) i na zaburzenia hormonalne. Zaniedbanie środowiskowe pogłębia zaburzenia i trudności dziecka.
Typy dysleksji

Wyróżnia się wiele typów dysleksji (pomimo wspólnych objawów podstawowych)
Częstość występowania

W literaturze światowej ogółem dzieci dyslektyczne stanowią 10-15% uczniów. Badania w Polsce określają odsetek dysleksji na 9-10% (Bogdanowicz, Jaklewicz 1968-1982), dysortografii na 13%. Odsetek poważnych przypadków dysleksji określa się na 4%.
Profilaktyka

Dzieci "ryzyka dysleksji" to dzieci z nieprawidłowej ciąży, porodu, nieharmonijnie rozwijające się. Im wcześniej zostaną objęte opieką, tym większe są szanse, aby zapobiec ich trudnościom szkolnym.
Objawy dysleksji rozwojowej

Trudności w czytaniu i pisaniu ujawniają się dopiero w szkole, podczas gdy już w okresie przedszkolnym można zauważyć objawy, które cechują tzw. dzieci ryzyka dysleksji. Są to:
opóźniony rozwój mowy,
wadliwa wymowa, błędy gramatyczne,
mała sprawność i koordynacja ruchów podczas zabaw ruchowych, samoobsługi, rysowania i pisania (brzydkie pismo),
trudności z różnicowaniem głosek podobnych fonetycznie, z wydzieleniem sylab, głosek ze słów i ich syntetyzowaniem i dokonywaniem operacji na głoskach i sylabach,
trudności z wykonywaniem układanek i odtwarzaniem wzorów graficznych,
zbyt długo utrzymująca się oburęczność,
mylenie prawej i lewej ręki,
trudności w czytaniu pomimo dobrej inteligencji i braku zaniedbania pedagogicznego,
trudności z opanowaniem poprawnej pisowni: pismo zwierciadlane, mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b-d-g), liter odpowiadających głoskom zbliżonym fonetycznie, opuszczanie liter, błędy ortograficzne nie uwarunkowane obniżeniem sprawności intelektualnej ani zaniedbywaniem pedagogicznym.


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 30 Mar 2009, 18:40 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Objawy tzw. ryzyka dysleksji

Objawy ryzyka dysleksji wskazują, że dziecko może stać się dyslektyczne, ale nie przesądzają, że tak będzie.

1. Wiek niemowlęcy i poniemowlęcy

Dziecko:
- później niż rówieśnicy zaczyna wypowiadać pierwsze słowa, zdania proste
- słabo lub w ogóle nie raczkuje
- późno zaczyna chodzić, biegać
- jest mało zręczne manualnie, nieporadne w samoobsłudze, np. myciu rąk, ubieraniu się, jedzeniu łyżką
- nie próbuje samo rysować

2. Wiek przedszkolny (3-5lat)

Dziecko:
- mało sprawne w zakresie całego ciała: słabo biega, ma trudności z utrzymaniem równowagi, niezdarnie się porusza, z trudem uczy się jeździć na rowerku trzykołowym, źle funkcjonuje w zabawach ruchowych
- mało sprawne manualnie: przejawia trudności i niechęć do samoobsługi (np. zapinania guzików, sznurowania butów), do zabaw manipulacyjnych (np. nawlekanie korali), źle trzyma ołówek, naciska go za mocno lub za słabo
- słaba koordynacja wzrokowo- ruchowa: ma trudności w ułożeniu budowli z klocków, rysuje niechętnie, nie umie narysować koła jako 3-latek, kwadratu i krzyża jako 4-latek, trójkąta jako 5-latek
- opóźnione w rozwoju lateralizacji: używa na zmianę raz jednej, raz drugiej ręki
- zaburzenia rozwoju spostrzegania wzrokowego i pamięci wzrokowej: rysunki dziecka bogate treściowo, lecz prymitywne w formie, ma trudności w układaniu obrazków pociętych na części, puzzli
- opóźniony rozwój mowy: nieprawidłowo artykułuje wiele głosek, ma trudności z wypowiadaniem złożonych wyrazów, budowaniem wypowiedzi, z zapamiętywaniem nazw (np. posiłków, pór dnia, roku), dłużej niż rówieśnicy posługuje się neologizmami

3. Klasa zerowa (6-7 lat)

Dziecko:
- mało sprawne w zakresie całego ciała: słabo biega, skacze, ma trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki
-mało sprawne manualnie: ma trudności w wykonywaniu precyzyjnych ruchów w zakresie samoobsługi (np. z używaniem widelca, nożyczek, wiązaniem sznurowadeł na kokardkę)
- opóźnione w rozwoju lateralizacji: nadal jest oburęczne
- opóźniona orientacja w schemacie ciała i przestrzeni: ma trudności ze wskazywaniem części ciała, przy określaniu ich terminami: prawa-lewa, nie umie określić kierunku na prawo i na lewo
- ma trudności z rysowaniem rombu, odtwarzaniem złożonych figur geometrycznych, rysowaniem szlaczków
-ma trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych określających stosunki przestrzenne: nad-pod, za-przed, itp.
- ma wadliwą wymowę, przekręca trudne wyrazy, robi błędy gramatyczne
- ma trudności z zapamiętaniem wiersza, piosenki, więcej niż jednego polecenia w tym samym czasie, nazw dni tygodnia, pór roku, kolejnych posiłków i szeregów cyfrowych, myli nazwy zbliżone fonetycznie
- ma trudności w orientacji w czasie (np. przy określeniu pory roku, dnia, godziny na zegarze)
- ma trudności w różnicowaniu głosek podobnych (np. z-s, p-b, k-g, czyli zaburzenia słuchu fonemowego - więcej informacji tutaj) trudności z wydzielaniem sylab i głosek ze słów, ich syntezą (zaburzenia analizy i syntezy słuchowej) oraz z manipulowaniem ze strukturą fonologiczną słów (np. odszukaj słowa ukryte w nazwie : słońce, wymyśl rym do słowa: kura)
- ma trudności z wyodrębnieniem elementów z całości, a także z ich syntezą (zaburzenia percepcji wzrokowej) np. podczas układania mozaiki wg wzoru, budowania z klocków, z odszukaniem szczegółów różniących dwa obrazki, z odróżnianiem podobnych kształtów (np. figur geometrycznych, liter m-n, l-t, ) lub identycznych, lecz inaczej położonych w przestrzeni ( np. liter p – b –g - d, cyfr 6 –9 )
- ma trudności w nauce czytania (np. czyta wolno, najczęściej głoskuje i nie zawsze dokonuje poprawnej syntezy, przekręca wyrazy)
- często pisze litery i cyfry zwierciadlanie, pisze od strony prawej do lewej

Współwystępowanie wielu wyżej wymienionych objawów pozwala z większą pewnością stwierdzić ryzyko dysleksji oraz powinno skłonić rodziców, nauczycieli do objęcia dziecka wczesną pomocą.


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 30 Mar 2009, 18:52 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Przykłady ćwiczeń w czytaniu i pisaniu

(za: M. Bogdanowicz, Recepty na dobre czytanie i pisanie, [w:] Jak pomóc dziecku z dysortorafią, ODN Zielona Góra 2000)

Powrót na górę strony

Czytanie na raty

Uczeń młodszy
Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od jednej lub kilku linijek tekstu do 1/2 strony,
Dziecko czyta razem z Dorosłym na głos ("chórem", dorosły nieco ciszej) - dwa razy więcej, np. od dwóch linijek do l strony,
Dorosły - matka czyta dziecku na głos - trzy razy więcej, np. od trzech linijek do 3 stron,
Dziecko czyta samo po cichu - cztery razy więcej, np. od 4 linijek do 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-4)
Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne - opowiadanie lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem.


Uczeń starszy
Dziecko czyta na głos - zależnie od możliwości: od ok. 1/2 - l strony,
Dorosły - czyta dziecku na głos - trzy razy więcej, ok. 3 stron; dobrze, jeżeli dziecko w tym czasie śledzi tekst wzrokiem,
Dziecko czyta samo po cichu - cztery razy więcej: ok. 4 stron; powtórka całego cyklu (pkt 1-3)
Streszczenie przeczytanego tekstu (ustne - opowiadanie lub pisemne - w formie planu czy wypracowania) lub dyskusja nad tekstem,
Podsumowanie przeczytanego rozdziału - streszczenie rozdziału i dyskusja nad wybranymi problemami.


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 30 Mar 2009, 19:00 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
A oto kilka ćwiczeń usprawniających ruchy dłoni i palców:
swobodne bazgranie na dużych arkuszach papieru flamastrami, kredkami świecowymi, pastelami itp.,
zamalowywanie dużych powierzchni farbami i grubym pędzlem (dziecko stoi przy odpowiednio wysokim stoliku),
rysowanie na dużej płaszczyźnie pionowej i poziomej oburącz różnych wzorów lub przedmiotów symetrycznie i równolegle, stopniowo zmniejszając pole i elementy rysunku,
wypełnianie kolorem całej powierzchni papieru dużymi, wahadłowymi ruchami pionowymi lub poziomymi,
kreślenie linii pionowych i poziomych (góra – dół, lewa – prawa),
malowanie w powietrzu (ruchy pionowe, poziome – z zachowaniem kierunku od lewej do prawej),
„leniwe ósemki” (element Gimnastyki Mózgu P. Dennisona),
malowanie linii falistych poziomych i pionowych, spirali w powietrzu,
„rysowanie” w powietrzu,
malowanie palcami, watą,
rysowanie kredkami, mazakami,
zapełnianie barwą obrazków konturowych bez przekraczania linii (farbą, kredkami, flamastrami, wydzieranką),
obrysowywanie szablonów,
kalkowanie obrazków,
cięcie po narysowanych liniach prostych, łamanych, falistych, kolistych,
wycinanie najpierw prostych, potem nieco bardziej skomplikowanych kształtów z papieru kolorowego,
stemplowanie i rysowanie z zachowaniem rytmu,
wypełnianie konturów za pomocą kresek poziomych i pionowych,
rysowanie patykiem na podkładzie z kaszy,
rysowanie patykiem na ziemi,
rysowanie po śladzie,
rysowanie form kulistych według wzoru,
rysowanie form falistych według wzoru,
łączenie kropek w rysunku,
pisanie liter i cyfr różnymi narzędziami pisarskimi w różnych liniaturach,
rysowanie szlaczków literopodobnych w liniaturze (zmniejszając wymiary),
wykonanie wizytówek z kaligraficznym pismem,
ozdabianie tekturowych talerzyków,
wyrywanki i naklejanki w kolorowym papierze,
wrzucanie ziarnek fasoli do butelki z małym otworem,
wyklejanie plasteliną, ziarenkami ryżu, grochu itp.,
nawlekanie korali, także z makaronu,
pstrykanie, stukanie palcami,
układanie puzzli,
modelowanie w glinie, plastelinie, modelinie, masie solnej, masie papierowej (najpierw kuleczek, wałeczków, a potem form bardziej złożonych – zwierząt, postaci ludzkich, liter itp.),
kolorowanki i malowanki w książeczkach dla dzieci,
wyszywanie, szycie, robienie na szydełku, przyszywanie guzików,
przewlekanie sznurowadeł,
odtwarzanie rytmu deszczu,
granie na pianinie,
pisanie na klawiaturze,
gniecenie chusteczki, papieru, gazety,
strząsanie wody z palców,
faliste ruchy ramion (zabawa w przylot i odlot bocianów),
zabawa w pływanie (wolny chód, ruchy rąk jak podczas pływania żabką),
zabawa w pociągi (ruch rąk naśladuje obroty kół),
zabawa w pranie, rozwieszanie bielizny, prasowanie,
zabawa w gotowanie obiadu (naśladowanie wałkowania ciasta, mieszania gęstej zupy, kręcenia kranem, ubijania piany),
zabawa w rąbanie i piłowanie drzewa,
zabawy pacynką,
gry w pchełki, bierki, kręgle, bilard stołowy,
rzucanie woreczków, piłeczek w dal,
toczenie piłki do dołka,
zabawa z chwytaniem i rzucaniem piłki,
kozłowanie piłki,
przerzucanie piłki średniej wielkości z ręki prawej do lewej i podrzucanie jej raz prawą, raz lewą ręką,
podbijanie balonu wyłącznie palcami prawej i lewej ręki,
wypuszczanie piłeczki tenisowej z ręki w dół i próby chwytania jej w locie, samymi palcami – zanim odbije się od podłogi,
i wiele innych (wystarczy uruchomić wyobraźnię)

Zwyczajne, codzienne prace domowe, w których dziecko uczestniczy z dorosłym, są dla niego wielką frajdą. Wielce prawdopodobne, że sprzątania po takich domowych hulankach będzie co nie miara, ale na uwadze miejmy jednak rozwój naszych dzieci i uśmiechy na ich twarzach.


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 06 Kwi 2011, 23:02 
Offline
Donna vulcana
Awatar użytkownika

Dołączenie: 21 Mar 2008, 19:27
Posty: 2000
Miejscowość: þórshöfn
Wlasnie sie zastanawiam nad moja Zuzanna.
Bardzo jej nie idzie nauka pisania i czytania, chociaz cwiczymy i cwiczymy :-( ,mala jest juz znuzona brakiem efektow.Widze, jak jej strasznie trudno rozpoznac po ksztalcie literke, czy cyferke - cyfry rozpoznaje liczac obrazki obok,gdy zmienie jej kolejnosc- juz koniec, nie moze sobie przypomniec, jak wyglada liczba 5np.,nie potrafi zapamietac,ze ma 5 palcow przy raczce, za kazdym razem przelicza.
Przy czytaniu laczy dobrze literki ze soba, ale co chwilke jej podpowiadam, jaka literke widzi.
Jest bardzo ciezko- po tylu miesiacach nauki czytania i pisania efekty sa takie sobie-mala czyta slabo, bardzo brzydko pisze (a tu nie zwracja nato uwagi),ona po prostu nie ropoznaje wiekszosci znakow.
I nie wiem, czy to jest efekt niedojrzalosci do szkoly ( bedzie miala 7 lat w czerwcu), czy dwujezycznego srodowiska ( sluch i wymowe ma prawidlowa, uczy sie z latwoscia jezyka islandzkiego i angielskigo),czy tez sa to objawy dyslekcji.
A mi ciezko,bo caly czas mam wyrzuty sumienia,ze za malo czasu jej poswiecam.
Isiu, pomocy!!!
Jak moge ja nauczyc rozpozoznawania cyferek i literek???

_________________
http://naszaislandia.blogspot.com/


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 14:02 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Napisz mi jeszcze jak jest ze wzrokiem i lateralizacją - czy to sprawdzałaś?


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 15:23 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
http://sylaba.info/index.php?option=com ... 5&Itemid=5

Warto poczytać!


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 15:35 
Offline
Donna vulcana
Awatar użytkownika

Dołączenie: 21 Mar 2008, 19:27
Posty: 2000
Miejscowość: þórshöfn
Wzrok podobno ok, a lateralizacje sprawdze po pracy ( Czyli ktore oko,reka, noga jest 'przewodnia' tak? Przykladanie np'lunety' do oka, ktora nozka zaczyna wchodzenie na stopnie, cos w tym stylu?)

Czytam i czytam, najgorzej,ze mala sie martwi, ze z nia jest cos nie tak :-(
Poza tym strasznie utrudniona mamy prace z literkami islandzkimi- ja po prostu nie slysze, czy ona je wymawia dobrze :roll: ,nie wiem, czy odpuscic jej czytanie po polsku?

_________________
http://naszaislandia.blogspot.com/


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 15:52 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Narysuj czarnym grubym flamastrem cyfry od 1-9, każda cyfra na osobnej kartce bloku. Kilka - kilkanaście razy dziennie pokazuj dziecku cyfry po kolei głośno je nazywając.Zacznij w kolejności, potem "wymieszane". Ważne, żeby cyfry były duże i obraz graficzny łączył się z nazwą (pokazujemy jeden - mówisz jeden, dziecko powtarza). Stopniowo zwiększamy tempo pokazywania kolejnych cyfr.

Czytanie - przygotowujemy połówki kartek bloku.Na każdej piszemy sylabę - samogłoska na czerwono, spółgłoska na czarno. Zacznij np. od dziesięciu sylab-la, bu, mu itp. Czytamy i pokazujemy sylabę, potem kolejną (znów ćwiczymy często i krótko - żeby była to niemal forma zabawy,a nie męczarnia :D) - aż do momentu, gdy Zuzia potrafi te wszystkie sylaby odczytać bez pomyłek - w różnej kolejności.

To pierwszy etap - życzę powodzenia i wytrwałości. :D Ćwiczcie i piszcie! Może być na priv :D

PS Przyczyny problemów z czytaniem w wieku Zuzanki to niekoniecznie dysleksja musi być.Jak piszesz - choćby dwujęzyczność może mieć tu wpływ.Pozdrawiam!


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 15:59 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Lateralizację zamierzasz sprawdzać dobrze :D można kopnąć piłkę, zajrzeć do butelki, przykręcić nakrętkę Zobacz też, której ręki i nogi używa przy zabawach, codziennych czynnościach.Tylko przypadkiem nie informuj małej, że coś sprawdzasz :D

Jak brzmią sylaby w islandzkim? Są jakieś zbliżone do polskich?
W sumie na Twoim miejscu uczyłabym polskiego - jak masz źle uczyć islandzkiego, to lepiej w temat nie wchodzić. A w sumie i tak chodzi o to w ćwiczeniach, by powstał w głowie graficzny obraz głoski.


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 17:31 
Offline
Donna vulcana
Awatar użytkownika

Dołączenie: 21 Mar 2008, 19:27
Posty: 2000
Miejscowość: þórshöfn
Kochana jestes Isiu!
Sylaby w islandzkim brzmia calkowicie inaczej, niz w polskim ( dla nas to brzmi jak seplenienie i inne zaburzenia mowy :572: ), wiec to dodatkowo moze zaburzac Zuzi nauke, masz racje- moge jej wiecej namieszac, poprosze w szkole o konsultacje i pomoc.

Wlasnie o to chodzi, ze Zuzek nie kojarzy wygladu cyfry z nazwa.Dotychczas cwiczylam z nia na takich kartonikach, gdzie obok cyferki byly narysowana odpowiadajaca jej ilosc przedmiotow,ale to nie dziala,moze za duzo bodzcow wzrokowych?Sprobuje Twojej metody :-)
Dziekuje Ci bardzo, tak jakos razniej mi sie zrobilo, jakas sobie poradze teraz,mam nadzieje, ze jej krzywdy nie zrobie i nie zniechece, o co nie trudno...

_________________
http://naszaislandia.blogspot.com/


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 19:56 
Offline
Donna vulcana
Awatar użytkownika

Dołączenie: 21 Mar 2008, 19:27
Posty: 2000
Miejscowość: þórshöfn
No i Zuzia ma skrzyzowana lateralizacje:
Dominuje prawa reka, lewe oko, prawa noga.

_________________
http://naszaislandia.blogspot.com/


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 07 Kwi 2011, 21:15 
Offline
z bukowego domu:)

Dołączenie: 25 Wrz 2007, 21:29
Posty: 3265
Warto posprawdzać jeszcze kilka razy. Masz możliwość wizyty u psychologa?


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
 Temat postu: Re: Dysleksja
PostWysłany: 08 Kwi 2011, 12:45 
Offline
Donna vulcana
Awatar użytkownika

Dołączenie: 21 Mar 2008, 19:27
Posty: 2000
Miejscowość: þórshöfn
Pewnie mam, ale to moze potrwac :?

_________________
http://naszaislandia.blogspot.com/


Góra
 Profil Wyślij prywatną wiadomość  
Odpowiedz z cytatem  
Wyświetl posty z poprzednich:  Sortuj według  
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 14 posty(ów) ] 

Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni)


Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników


Nie możesz zakładać nowych tematów na tym forum
Nie możesz odpowiadać w tematach na tym forum
Nie możesz edytować swoich postów na tym forum
Nie możesz usuwać swoich postów na tym forum
Nie możesz dodawać załączników na tym forum

Skocz do:  
cron
Twoja Podręczna Księgarnia

wielodzietni w biznesie

Nasza Islandia

Doula Gosia Borecka

Okno na dobrą stronę świata


wielodzietni.net na Facebooku

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group |
Ten serwis stosuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich wykorzystanie.
» Akceptuję wykorzystywanie plików cookies w serwisie www.wielodzietni.net.